نشریه مهندسی عمران

  نشریه مهندسی عمران

نوع نشریه:دو فصلنامه علمی - پژوهشی
شابن چاپی:2008-7454
صاحب امتیاز:معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:دکتر فریدون ایرانی
سردبیر:دکتر محمدرضا اصفهانی
کارشناس اجرائی:تکتم هوشمند
تلفن:0511-8806024
فکس:0511-8763301
 

نشریه علمی-پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیش از 23 سال سابقه انتشار توانسته است دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1388 بر اساس مصوبه شماره 859/11/3 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی-پژوهشی کشور و با توجه به حجم زیاد دریافت مقاله های علمی-پژوهشی، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار پنج نشریه را در رشته های عمران، مکانیک، متالورژی- مواد و شیمی و برق دریافت نمود. سوابق دریافت مقاله ها در سال های اخیر نشان می دهد که بیشترین دریافت مقاله دانشکده مهندسی در رشته عمران بوده است. نشریه عمران هم اکنون بصورت دو فصل نامه به چاپ می رسد، لیکن با توجه به حجم زیاد مقاله های دریافتی درآینده ای نزدیک بصورت فصل نامه منتشر خواهد شد. هیات تحریریه نشریه عمران مقرر داشته است که فرآیند مکاتبات و داوری مقاله ها به نحوی صورت گیرد تا انشاءا.. در مدت 6 ماه چاپ یا عدم چاپ مقاله ها به اطلاع نویسندگان محترم برسد. به منظور تسهیل در دریافت مقاله ها و انجام داوری، نویسندگان محترم مقاله های خود را از طریق وب سایت نشریه به شرح زیر ارسال کنند.

اطلاعیه ها
/ 1 نظر / 41 بازدید